Åbningstider

Flensborg
Mandag - lørdag:08.00 - 20.00
 
Søndagsåbent:
29.5 2016
2.10 2016
6.11 2016
i CITTI-PARK & CITTI kl. 13.00-18.00
(Restauranterne fra kl. 12.00)
Kiel
Mandag - lørdag:08.00 - 20.00
Torsdag:08.00 - 22.00
 
Søndagsåbent:
28.8 2016
2.10 2016
6.11 2016
i CITTI-PARK & CITTI kl. 13.00-18.00
(Restauranterne fra kl. 12.00)
Lübeck
Mandag - lørdag:08.00 - 20.00
 
Søndagsåbent:
5.6 2016
2.10 2016
6.11 2016
i CITTI-PARK & CITTI kl. 13.00-18.00
(Restauranterne fra kl. 12.00)
Rostock
Mandag - lørdag:08.00 - 20.00
 
Søndagsåbent:
8.5 2016
2.10 2016
30.10 2016
i CITTI-PARK & CITTI kl. 13.00-18.00
(Restauranterne fra kl. 12.00)
Stralsund
Mandag - lørdag:08.00 - 20.00
 
Søndagsåbent:
3.4 2016
2.10 2016
6.11 2016
i CITTI-PARK & CITTI kl. 13.00-18.00
(Restauranterne fra kl. 12.00)

HUSK:
Tyske helligdage hvor CITTI har lukket:

 • 1. Nytårsdag 
 • Langfredag 
 • 2. Påskedag 
 • 1. Maj 
 • Kr. Himmelfart 
 • 2. Pinsedag 
 • 1. Juledag 
 • 2. Juledag
 • 3. oktober (Genforeningsdag)

HUSK:
Danske helligdage hvor CITTI har åbent:

 • Skærtorsdag
  (normalt åbent)
 • St. Bededag
  (normalt åbent)
 • 24. december
  (07.30 - 14.00)*
 • 31. december
  (07.30 - 14.00)*

* dog ikke hvis datoen
falder på en søndag!